Program sociálně-
-ekologické
transformace
pro Českou republiku

Nová dohoda je výsledkem společného dialogu a více než rok trvajících diskuzí, které se odehrály v průběhu let 2020 a 2021 a do kterých se zapojilo přes sto účastníků a účastnic z řad odborné veřejnosti i občanských organizací – od ekologických organizací až po odbory – zabývajících se pestrou paletou témat. Nová dohoda chce položit základy diskuse o nových podobách ekonomiky, která bude víc sloužit lidem a životnímu prostředí, a dá lidem více času pečovat o sebe navzájem i o naši krajinu.

Výzva k sociálně-ekologické transformaci je všeobecnou výzvou k otevření diskuze o nutnosti provést transformaci ekonomiky tak, aby byla sociálně citlivá a zároveň udržitelná. Této výzvě vyjádřily sympatie desítky organizací a osobností reprezentující občanský sektor. Můžete se k ní přidat i vy!

Výzva k sociálně-ekologické transformaci

Covid-19 přerušil běžný chod života. Nutí nás ptát se, jakým směrem se vydáme, až pomine bezprostřední ohrožení našeho zdraví. Vedle aktuální pandemie tu máme dalekosáhlou ekologickou krizi, která se postupně vyhrocuje již několik desetiletí a prolíná s celosvětovou krizi sociální.

Klimatická a ekologická krize tady a teď ohrožuje naše životy a stabilitu naší civilizace. V důsledku přehřívání planety způsobeného spalováním fosilních paliv a dalšími faktory se stále častěji potýkáme s extrémním počasím. Zažili jsme drastické sucho, máme ho ještě v živé paměti. Dlouhá období bez deště střídají povodně. Česká krajina špatnou péčí ztrácí schopnost zadržet vodu, ubývá dříve běžného hmyzu a ptactva, kůrovec ničí lesy, pestrou mozaiku remízků a alejí nahradily nekončící monokultury.

V podobně špatném stavu se nachází i naše společnost. V České republice i ve světě se prohlubují nerovnosti a rozevírají nůžky mezi úzkou skupinou nejbohatších a zbytkem společnosti. Počet hodin, jež trávíme v práci, je vyšší než průměr Evropské unie, a polovina z nás přitom nedostává důstojnou mzdu. Statisíce lidí čelí exekucím, zadlužení domácností roste a získat přístup k základním potřebám, jako je kvalitní bydlení, zdravotní a sociální péče nebo zdravé potraviny, je čím dál těžší.

Podpořte výzvu za sociálně-ekologickou transformaci České republiky!

Přidejte se k výzvě

NOVÁ DOHODA: JEDNOTLIVÉ KAPITOLY

1

Skutečnou demokracii pro všechny

2

Péče jako základ

3

Nový smysl práce

4

Dostupné a kvalitní bydlení pro všechny

5

Zdravá
krajina

6

Udržitelné zemědělství otevřené lidem

7

Spravedlivá transformace energetiky

8

LEVNÁ A POHODLNÁ DOPRAVA S NÍZKÝMI EMISEMI

9

Těžký průmysl
na cestě k dekarbonizaci

10

Citlivé a spravedlivé využívání zdrojů

11

Peníze, které slouží

12

Ekonomická demokracie

NEWSLETTER

Zajímají Vás témata, kterými se zabýváme, chcete se postavit společenské nespravedlnosti a hledáte podporu?

KDO JSME?

Re-set je platforma pro sociální a ekologickou transformaci. Naším cílem je udržitelná a spravedlivá ekonomika, které nedosáhneme bez silných a širokých sociálních hnutí. 

Popularizujeme alternativní ekonomické koncepty, rozvíjíme strategie a postupy pro politiku zdola. Podporujeme iniciativy zdola a spolupracujeme se sociálními hnutími, která usilují o dobrý život pro všechny v různých oblastech.

Pomáháme lidem se organizovat a společně prosazovat své zájmy.

Re-Set
Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci
Název organizace
Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci
Název organizace
Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci
Název organizace
Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci