Často
kladené
dotazy

Hlavní inspirací ze zahraničí pro nás byly iniciativy Leap Manifesto z Kanady, Green New Deal z USA nebo Green New Deal for Europe od hnutí DIEM25. Největší inspirací pro nás však bylo hnutí v České republice a organizace či jednotlivci, kteří řešení klimatických i sociálních problémů hledají už roky. Právě na jejich zkušenostech okořeněných inspirací ze zahraničí Nová dohoda stojí. Více si přečtěte v tématickém blogovém příspěvku od Radka Kubaly.

Jsme přesvědčeni, že stojíme na historickém rozcestí, ze kterého vede několik možných cest. Dokument Nová dohoda popisuje cestu sociálně-ekologické transformace, při které je nutné zachránit planetu příznivou pro život a také snížit nerovnosti. Na takovém plánu bychom se však měli shodnout všichni, od politiků až po veřejnost. Název dokumentu odkazuje na Rooseveltův program New Deal (Nový úděl), který se snažil masivními státními investicemi do veřejného sektoru dostat americkou společnost z ekonomické krize.

Sociální i ekologické problémy mají podle nás společné příčiny, a tedy i společná řešení. Může za ně hlavně příliš velká moc, jakou má ve společnosti několik málo korporací, které se snaží za každou cenu maximalizovat svůj zisk na úkor všech ostatních i životního prostředí. Proto je pro nás nutnou součástí sociálně-ekologické transformace jak zrušení soukromých exekutorů, tak konec levné práce, demokratizace ekonomiky, rychlý útlum uhlí i ekologizace zemědělství.

V první řadě je potřeba říct, že si nemůžeme dovolit neřešit problémy spojené s klimatickou krizí. Následky případného ignorování této hrozby vždy převýší zdroje vynaložené na její řešení. Za možné zdroje určené k financování sociálně-ekologické transformace považujeme například ukončení dotací fosilním firmám a agrokorporacím, progresivní zdanění, sektorové daně nebo zelené dluhopisy. Podrobněji o tom píše ekonom Jan Bittner v jednom z našich blogů.

Vycházíme z přesvědčení, že úpadek demokracie a nárůst autoritářských tendencí ve společnosti souvisí se zmenšujícím se politickým a veřejným prostorem pro obyčejné lidi. O všem důležitém rozhodují politici a na ně navázané zájmové skupiny či firmy, přičemž obyčejný člověk má jen malý přístup k rozhodování o svém okolí i o věcech týkajících se celé České republiky. Chceme proto dát lidem přístup k rozhodování a demokracii oživit tak, aby neznamenala jen občasnou možnost volit. Chceme, aby demokracie byla i na pracovištích, v zaměstnání nebo třeba v energetice. Více si přečtěte v blogu od Jakuba Orta.

Často si neuvědomujeme, že naše společnost velkou mírou závisí právě na péči. Ať už se jedná o placenou zdravotnickou nebo sociální péči, neplacenou péči v domácnostech nebo péči o životní prostředí. Pandemie nemoci covid-19 naplno ukázala, že bez péče se zkrátka neobejde žádná ekonomika. Dát na ní větší důraz a lépe ji ohodnotit prospěje nám všem. Navíc se většinou jedná o práci, která je nízkouhlíková a šetrná k životnímu prostředí.

Nejsme politická strana, ani o jejím založení do budoucna neuvažujeme. Naším cílem je proměnit politickou debatu v České republice a udělat z nutnosti provést sociálně-ekologickou transformaci prioritu. Politická sféra je pro nás adresátem Nové dohody. Po politicích chceme, aby politiky obsažené v Nové dohodě prosadili. Jsme si ale vědomi, že bez podpory lidí to nepůjde. Proto pro Novou dohodou hledáme podporu napříč společností.

Dokument vznikal během roku 2020 a to formou šesti kulatých stolů, kterých se zúčastnilo přes sto expertů a expertek z akademické sféry, ekologických organizací, ale i odborů. Pořádání kulatých stolů zaštítila organizace Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, nicméně dokument Nová dohoda je výsledkem společných diskuzí lidí napříč ekologickým, sociálním i odborovým prostředím.

Nová dohoda je programový dokument, který nabízí různé typy politik využitelných pro uskutečnění sociálně-ekologické transformace v prostředí České republiky. Zároveň se jedná o ucelený program, jehož ambicí je přinášet do veřejné debaty podněty a nápady na konkrétní politiky nutné k uskutečnění sociálně-ekologické transformace. Výzva je proti tomu ideový dokument, kterým apelujeme na potřebu otevřít debatu o nutné sociálně-ekologické politice České republiky. Důležité je zmínit, že ne všechny organizace podporující Výzvu podporují také dokument Nová dohoda.