Kdo prosazuje Novou dohodu v zahraničí?

Dokument Nová dohoda, který vám na těchto stránkách předkládáme, je třeba vnímat v souvislostech. Jeho vznik je totiž inspirován celou řadou předešlých dokumentů a iniciativ. V tomto blogu vám představím, které z nich nejvíce ovlivnily naše přemýšlení, a tudíž i podobu Nové dohody. K cílům a étosu těchto dokumentů se na mezinárodním poli hlásíme.

Jedním z prvních dokumentů propojujících sociální a ekologickou politiku byl kanadský Leap manifesto (Výzva ke skoku). Vznikl už v roce 2015 těsně před volbami, ve kterých přišel o moc konzervativní premiér a podporovatel fosilních paliv Stephen Harper. Krátký manifest tehdy získal silnou podporu napříč kanadskou občanskou společností. Podpořily jej tamější ekologické organizace, odbory, organizace usilující o sociální spravedlnost, antifašistické skupiny či zástupci a zástupkyně domorodých obyvatel.

Ze slavných osobností dokument podpořil například Leonard Cohen, Neil Young nebo Pamela Anderson. Kanadská iniciativa nás inspirovala právě ambicí spojovat části společnosti, které k sobě za standardních podmínek většinou hledají složitou cestu. I naší ambicí je propojovat ekologické, sociální a odborové hnutí, hledat možnosti vzájemné spolupráce a vytváření společného programu.

Nevýhodou Leap manifesto však bylo, že neobsahoval propracovanější program s konkrétními návrhy politik, jež by vedly k sociálně-ekologické transformaci. Právě tuto potřebu splňuje iniciativa Green New Deal, která obsahuje nápady, jak provést sociálně-ekologickou transformaci ve Spojených státech. I za tímto dokumentem se zformovala poměrně pestrá směsice organizací a hnutí, které se jej snaží politicky prosadit.

Nejviditelnější je v tomto ohledu studentské hnutí Sunrise Movement, které vytváří tlak na jednotlivé politiky a političky, aby agendu obsaženou v Green New Dealu přijali za své. Díky působení mnoha lidí na různých úrovních se jim skutečně daří politickou debatu proměňovat. A tlak na prosazení sociálně-ekologické politiky nepolevuje ani po nástupu nového prezidenta Bidena, který je k politice ochrany klimatu nepoměrně vstřícnější než Donald Trump.

Právě americký Green New Deal nám ukázal, že konkrétní nápady na politické změny je nutné explicitně představit. Stejně tak není naší ambicí jen předložit program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku, ale také hledat cesty, jak pro tuto politiku získat celospolečenskou podporu a prosadit ji.

Inspiraci jsme však nehledali jen v zámoří, ale i v evropských vodách. Jeden z prvních dokumentů, se kterým jsme se před začátkem práce na Nové dohodě seznámili, byl Green New Deal for Europe vypracovaný hnutím DIEM 25. V Německu nás zase inspiroval vznik předvolební koalice mezi Fridays for Future, odbory Ver:di a antifašistickou organizací #unteilbar, která tlačí na prosazení sociálně-ekologické transformace v Německu.

Největší inspirací pro nás však bylo již existující hnutí v České republice. Při sepisování dokumentu Nová dohoda jsme vycházeli ze zkušeností jednotlivých lidí a organizací, které dlouhodobě pracují v ekologickém, sociálním i odborovém hnutí a hledají způsoby, jak prosazovat změny, jež jsou pro budoucnost České republiky klíčové. Právě na těchto znalostech, podepřených zahraničními inspiracemi, je Nová dohoda postavená.

Radek Kubala je výzkumník působící v organizaci Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci